آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، خاتم، ابرکوه و بهاباد

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، خاتم، ابرکوه و بهابادبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ در راستای اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، خاتم، ابرکوه و بهاباد اعلام شد.