آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریز

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریزبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد اعلام شد.

ضمناً تبلیغات انتخاباتی از بامداد روز پنجشنبه 24 بهمن98 آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.