آگهی اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان یزد

آگهی اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان یزدبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ آگهی اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده انتخابات دهمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان یزد به شرح ذیل منتشر شد: