اولین تصویر برداری از یوز آسیایی در سال 97 در استان یزد/ مناطق بکر شهرستان بهاباد آخرین نقطه امید برای حفظ یوزپلنگ در استان

اولین تصویر برداری از یوز آسیایی در سال 97 در استان یزد/ مناطق بکر شهرستان بهاباد آخرین نقطه امید برای حفظ یوزپلنگ در استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ به نقل از روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان بهاباد؛ مأمورین اجرایی اداره محیط زیست شهرستان بهاباد موفق شدند از طریق بررسی آثار و نمایه های گوشتخواران منطقه، حضور یوزپلنگ آسیایی را در منطقه شکار ممنوع کم کی تشخیص داده و موفق به تهیه تصویر از این گونه ارزشمند شوند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بهاباد گفت: با توجه به وضعیت بحرانی یوزپلنگ در استان یزد در سال های اخیر کارشناسان امیدوارند که مناطق بکر در شهرستان بهاباد نقطه امیدی برای حفظ باقی مانده های یوزپلنگ آسیایی در استان باشد.

"علی اصغر شریعتی" خاطر نشان می سازد آخرین مرتبه دو قلاده یوزپلنگ نر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر اردکان مستند سازی شده بود و در این مرحله خال شناسی تصویر یوز بهاباد به منظور اینکه آیا این حیوان یکی از همان دو یوز نر بوده یا خیر در حال بررسی است.

وی افزود: منطقه شکار ممنوع بهاباد یکی از کریدورهای یوز آسیایی بین مناطق شهرستان های بافق، اردکان و طبس بوده و یکی از گزینه های سازمان حفاظت محیط زیست برای ارتقاء سطح حفاظتی می باشد.

گفتنی است منطقه شکار ممنوع کمکی بهاباد به دلیل ویژگی های منحصر به فرد، وجود ارتفاعات، تپه ماهورها دشت ها و تعارضات اندک شرایط پایدار و مناسبی برای زیست انواع مختلف گونه های گیاهی و جانوری فراهم نموده است.

عمده ترین گونه های موجود در منطقه را کل و بز و قوچ و میش تشکیل می دهند که وجود برخی گونه های ارزشمندی چون یوزپلنگ آسیایی و جبیر و زاغ بور بر اهمیت آن می افزاید و علاوه بر آن به دلیل بکر بودن و چشم اندازهای زیبای طبیعی و زیستگاه های مستعد دارای تنوع زیستی بالنسبه مساعدی است.