اهداء دو دستگاه پالس اکسیمتر به بیمارستان حکیم بهابادی

اهداء دو دستگاه پالس اکسیمتر به بیمارستان حکیم بهابادی


دو دستگاه پالس اکسیمتر( برای کنترل ضربان قلب وهمچنین سنجش درصد اکسیژن خون) به بخش اورژانس و بخش داخلی واطفال تحویل داده شد.
هزینه این دو دستگاه را که معادل هفت میلیون تومان می باشد از طرف خانواده شهید غلامرضا ملک پور پرداخت گردیده است.