انتصاب"سیدمحمود میرابوالقاسمی بهابادی" به سمت مشاور استاندار یزد در امور شوراهای اسلامی شهر

انتصاب"سیدمحمود میرابوالقاسمی بهابادی" به سمت مشاور استاندار یزد در امور شوراهای اسلامی شهربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ با صدور ابلاغی از سوی استاندار یزد "سیدمحمود میرابوالقاسمی بهابادی" به سمت مشاور استاندار در امور شوراهای اسلامی شهر منصوب گردید.

"محمود زمانی قمی" در بخشی از این ابلاغ آورده است:

با عنایت مراتب تعهد و تجارت ارزنده جنابعالی در حوزه مسائل شورای اسلامی شهر و شهرداری ها و بنا به پیشنهاد رئیس محترم شورای اسلامی استان، به موجب این ابلاغ جنابعالی را به سمت مشاور استاندار در امور شوراهای اسلامی شهر منصوب می نمایم.

انتظار می رود با تلاش وافر و بهره گیری از مجموعه قوانین و تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و سایر قوانین مرتبط، زمینه اعتلا و ارتقای شورای اسلامی شهرهای استان فراهم گردد.