انتصاب اعضای هیأت بازرسی انتخابات حوزه فرعی شهرستان بهاباد و بخش آسفیچ

انتصاب اعضای هیأت بازرسی انتخابات حوزه فرعی شهرستان بهاباد و بخش آسفیچ


انتصاب اعضای هیأت بازرسی انتخابات حوزه فرعی شهرستان بهاباد و بخش آسفیچ
به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، اعضای هیأت بازرسی انتخابات حوزه فرعی شهرستان بهاباد و بخش آسفیچ طی احكام جداگانه ای از سوی "عباسعلی رضایی" رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان یزد، منصوب شدند.
طی این حكم "حسین ایمانی" رئیس هیأت بازرسی شهرستان، "رمضان باقری" دبیر هیأت و "علی هوشمند" به عنوان عضو هیأت بازرسی انتخابات حوزه فرعی شهرستان بهاباد منصوب شدند.
همچنین "سید مهدی رضوانی" به عنوان رئیس هیأت بازرسی انتخابات بخش آسفیچ، "علی اكبر تیموری" دبیر هیأت و "محمدرضا تیموری" به عنوان عضو هیأت بازرسی انتخابات این بخش منصوب شدند.
طبق ماده 25 قانون انتخابات، وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذرأی اعزام دارد.
اعضای هیأت بازرسی می بایست گزارشات خود را در مورد تبلیغات پیش از موعد، شیوه های تبلیغ و ترفندهای تبلیغاتی، ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی دخیل در امر انتخابات، سوء استفاده از امكانات اداری و مالی كلیه دستگاههای دولتی، ارسال مستندات مربوط به تخلفات انتخاباتی و سایر اخبار و اطلاعات را به مراجع بالاتر ارسال نمایند.
دبیرخانه هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد در محل فرمانداری قرار دارد و افراد مختلف در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی می توانند با مراجعه حضوری و یا تماس با شماره تلفن 03524720860 گزارشات خود را جهت رسیدگی به این هیأت اعلام نمایند.