انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد برگزار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار و اعضای این شورا در محل فرمانداری بهاباد برگزار شد.

در این جلسه "حسین زینلی بهابادی" به عنوان رئیس شوای اسلامی شهرستان، "حسن حیدری" به عنوان نایب رئیس، "زهرا محمدی" بعنوان منشی و "محمد امیری" به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند.