امام جمعه بهاباد: اقتصاد مقاومتی نیازمند تلفیق علم و تجربه است

امام جمعه بهاباد: اقتصاد مقاومتی نیازمند تلفیق علم و تجربه استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ امام جمعه بهاباد بیست و سومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان با تأکید بر ضرورت حل مشکل توسعه انسانی شهرستان گفت: اینکار نیازمند تهیه طرحی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با مشاغل آینده شهرستان می باشد. 

 

حجة الاسلام و المسملین "ابراهیمی بشکانی" با اظهار اینکه نقش بچه های بهاباد در شرکت ها و معادن بیشتر صرفاً کارگری است گفت: هر شرکتی بخواهد بیاید باید مشخص کند حداقل درصدی از نیروهای تخصصی بومی این شهرستان را بگیرد.

 

وی با تأکید بر لزوم داشتن پیوست آموزشی از جمله در بخش کشاورزی و دام و طیور برای دست یابی به بهره وری گفت: تلفیق علم و تجربه در عمل باید به وجود بیاید؛ تا این مورد به وجود نیاید اقتصاد مقاومتی عملاً جواب نخواهد داد.

 

بشکانی با انتقاد از نحوه آموزش مهندسین به کشاورزان گفت: یکی از معایب نحوه آموزش مهندسین به کشاورزان این است که با زبان علم صحبت می کنند؛ زبان علم جواب نمی دهد و لذا آموزش باید با تلفیق علم و تجربه همراه باشد.