افتتاح پروژه های کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد به مناسبت دهه فجر با حضور مدیرکل کمیته امداد استان

افتتاح پروژه های کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد به مناسبت دهه فجر با حضور مدیرکل کمیته امداد استان


افتتاح پروژه های کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد به مناسبت دهه فجر با حضور مدیرکل کمیته امداد استان

 

 افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری محله ای در شهرستان

 

افتتاح 5  واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)