آغاز رسمی فرآيندهای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بهاباد

آغاز رسمی فرآيندهای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بهابادبه گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ دبير ستاد انتخابات شهرستان بهاباد اعلام كرد: همزمان با صدور دستور شروع انتخابات توسط وزير محترم كشور و متعاقب آن وصول دستور فرماندار يزد به عنوان رئيس مركز حوزه انتخابيه، فرآيندهای برگزاری پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بهاباد آغاز شد.

"حسين زينلی" همچنين گفت: در اجرای ماده 36 آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، دستور تشكيل هيأت اجرايی بخش آسفيچ توسط فرماندار بهاباد صادر شد.