آغاز ثبت نام کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه استان یزد در جشنواره امتنان

آغاز ثبت نام کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه استان یزد در جشنواره امتنانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد گفت: طبق روال سال های قبل به منظور شناسایی و تجلیل ازنیروهای کار مولد، متخصص مخترع، مبتکر و همچنین گسترش فرهنگ استفاده از خرد جمعی، اداره کل متبوع اقدام به شناسایی کارگران، کارگروه های کار و واحد های نمونه استان می نماید.

"علی اصغر نوری شادکام" افزود: پس از انجام داوری و مشخص شدن منتخبین استانی، رزومه فعالیت افراد برای رقابت در سطح ملی به وزارت متبوع ارجاع خواهد شد، لذا داوطلبین میبایست نهایت دقت در ارائه جواب به سوال های مطرح شده داشته و مستندات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری نمایند.

وی همچنین گفت این جشنواره در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری و در بخش های صنعت ، خدمات و کشاورزی برگزار می شود.

داوطلبان شرکت در این رقابت می توانند تا تاریخ پنجم آذر ماه 97 با مراجعه به سامانه جشنواره امتنان به آدرس emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.