آغاز بازرسی های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان شهرستان بهاباد

آغاز بازرسی های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان شهرستان بهاباد



به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ بازرسی های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان شهرستان بهاباد از ادارات شهرستان بهاباد در سال 97 آغاز شد.

"حسین زینلی" مسئول بازرسی و دبیر ستاد صیانت شهرستان با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور با موضوع دستورالعمل و برنامه های اجرایی در دو حوزه حقوق شهروندی و گسترش عفاف و حجاب گفت: این بازرسی ها در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی و ستاد صیانت کشور از اهداف انجام بازرسی ها تعیین وضعیت موجود ادارات شهرستان در حوزه های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی و نظارت بر دستگاه ها به منظور اثربخشی در دو حوزه مذکور می باشد.

گفتنی است این بازرسی ها در مردادماه انجام و نتایج ارزیابی مشخص و نقاط قوت و ضعف دستگاه ها احصا خواهد شد.