اعضای هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد انتخاب شدند

اعضای هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد انتخاب شدند


اعضای هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد انتخاب شدند

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، در اجرای ماده 33 قانون انتخابات شوراهای اسلامی روستا، روز پنج شنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد با حضور بخشدار مركزی، عضو هیأت نظارت انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی و اكثریت معتمدین بخش در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه "محسن نعیمی" بخشدار مركزی بهاباد طی سخنانی حضور حداکثری در انتخابات را نشانه اقتدار ملت دانست و گفت: خلق حماسه سیاسی با حضور آگاهانه و پرشور مردم در انتخابات امکان پذیر است که موجب یاس دشمنان و بدخواهان نظام می شود.

در پایان جلسه 7 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی و كسب اكثریت نسبی آرا به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت اجرایی بخش مركزی تعیین شدند.

بخشدار، نماینده اداره ثبت احوال، نماینده اداره آموزش و پرورش، نماینده جهاد كشاورزی به همراه 7 نفر از معتمدین، هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش را تشكیل می دهند.

بر اساس تبصره یک از ماده 45 قانون، مهلت ثبت نام 7 روز از 26 فروردین تا پایان وقت اداری 92/2/1 می باشد و تأیید صلاحیت داوطلبان بعد از تأیید هیأت نظارت اتفاق می افتد.

لازم به ذکر است مهلت اعتراض به نتایج هیأت اجرایی در تأیید صلاحیت داوطلبان 4 روز پس از اعلام نتیجه بوده و هیأت نظارت تا 10 روز از تاریخ دریافت شکایات باید به موارد رسیدگی نماید و آخرین مهلت اعلام نتایج تأیید صلاحیت داوطلبان، 18 اردیبهشت است.

اسامی اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد به شرح ذیل است:

1-                محسن نعیمی (بخشدار مركزی و رئیس هیأت اجرایی انتخابات بخش)

2-                معصومه اكبری دخت (نماینده اداره ثبت احوال)

3-                مسعود باقری (نماینده اداره آموزش و پرورش)

4-                حسينعلی صادق زاده (نماینده جهاد كشاورزی)

5-                مصطفی قاسمیان (عضو)

6-                سید عبدالكریم هاشمی (عضو)

7-                حسین كرمی (عضو)

8-                علی محمد علیپور (عضو)

9-                حسین خانی زاده (عضو)

10-           عبدالرضا محمدی زاده (عضو)

11-           علی رحمانی (عضو)

--------------------------------

ماده 33- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

تبصره 1- برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار سی نفر از معتمدان مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت بعمل می آورد.

تبصره 2- اعضای هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.