اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در شهرستان بهاباد منصوب شدند

اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در شهرستان بهاباد منصوب شدندبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در شهرستان بهاباد منصوب شدند.

اسامي افراد به شرح ذيل مي باشد:

1- اكبر غني پور (رئيس)

2- حجت الاسلام والمسلمين محمدعلي اخوان

3- عباس اسماعيل زاده

در بخشي از اين حكم آمده است:

بنا به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تصويب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به موجب اين حكم جنابعالي تا پايان انتخابات به عنوان رئيس/ عضو هيأت نظارت انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري در شهرستان بهاباد منصوب مي شويد.

احمد جنتي

رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري