اطلاعیه شرکت نفت جهت دریافت کالابرگ نفت سفید

اطلاعیه شرکت نفت جهت دریافت کالابرگ نفت سفیداطلاعیه

قابل توجه همشهریان گرامی

به اطلاع کلیه خانوارهای شهری و روستایی فاقد گاز شهری که نسبت به ثبت نام کالابرگ نفت سفید مرحله دوم که در سامانه تجارت آسان اقدام و مدارک هویتی خود و افراد تحت تکفل را به ناحیه یا فروشندگی های نفت سفید تحویل نموده اند، می رساند: که از تاریخ شنبه 93/12/16 لغایت پنجشنبه 93/12/21 با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی سرپرست خانوار و مدارک سکونتی خود، جهت دریافت کالابرگ نفت سفید به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهاباد واقع در میدان جانباز مراجعه نمایند.