اطلاعیه/ اراضی موسوم به چاه فرهنگیان جزء اراضی ملی می باشد

اطلاعیه/ اراضی موسوم به چاه فرهنگیان جزء اراضی ملی می باشدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهاباد در اطلاعیه ای، اراضی موسوم به چاه فرهنگیان جزء اراضی ملی و هرگونه دخل و تصرف و خرید و فروش این اراضی ممنوع عنوان نمود.