اطاعیه چهارمین جشنواره استانی زعفران بهاباد

اطاعیه چهارمین جشنواره استانی زعفران بهابادچهارمین جشنواره استانی زعفران شهرستان بهاباد

همراه با تور گردشگری

 

16 آبان الی 8 آذر 98

 

 مراسم شکرانه برداشت زعفران شهرستان بهاباد

20 آبان 98 ـ ساعت 9 صبح

مراسم بازدید و برداشت زعفران: ساعت 6:30 صبح

مکان: ورزشگاه سیدالشهداء روستای آسفیچ