استفاده از سازمانهای مردم نهاد برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر

استفاده از سازمانهای مردم نهاد برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در راستای استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، جلسه ای باحضور رئیس گروه ساماندهی تشکل های مردمی نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد، بخشداران مرکزی و آسفیچ در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص سمن های شهرستان و نقش پرنگ آنها در کارهای فرهنگی و استفاده از مشارکت هرچه بیشتر مردم برای کاهش آسیب های ناشی از مواد مخدر بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.