استعمال تفننی مواد مخدر، عاملی برای گرایش اعتیاد افراد به مواد مخدر

استعمال تفننی مواد مخدر، عاملی برای گرایش اعتیاد افراد به مواد مخدربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهاباد صبح امروز 28 مردادماه99 به ریاست فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد به اهمیت آگاه سازی جامعه در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اشاره نمود و گفت: نهاد خانواده نقش بسیار مهمی در پیشگیری از فرزندان خود به اعتیاد مواد مخدر دارند.

"محمدمهدی خانی زاده" اعتیاد به مواد مخدر را زمینه ساز بروز بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی دانست گفت: استعمال تفننی مواد مخدر، عاملی برای گرایش اعتیاد افراد به ویژه جوانان به مواد مخدر است.

وی ضمن تقدیر و تشکر مسئولین مربوطه جهت انجام اقدامات مؤثر برای مباحث کشفیات مواد مخدر، پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد، بر تمركز بر آموزش به خانواده ها، اجرای برنامه های فرهنگی و استفاده از فضای مجازی در این خصوص تأکید نمود.

در این جلسه مسئولین به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در شهرستان و اجرای مصوبات جلسه قبل پرداختند؛ آگاه سازی خانواده ها و استفاده از فضای مجازی برای مباحث آموزشی از برخی تصمیاتی بود که در این جلسه اتخاذ گردید.