اسامی 14 نفر نامزد نمایندگی مجلس نهم در حوزه بهاباد، بافق، ابرکوه، مهریز، خاتم

اسامی 14 نفر نامزد نمایندگی مجلس نهم در حوزه بهاباد، بافق، ابرکوه، مهریز، خاتم


اسامی 14 نفر نامزد نمایندگی مجلس نهم در حوزه بهاباد، بافق، ابرکوه، مهریز، خاتم
در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیر اعلام می دارد.
 
1.    سیداحمد ابراهیم خانی   فرزند سید محمد
2.    مصیب اكرمی شهرسبی فرزند مهدی
3.    حسن حیدری پور فرزند مهدی
4.    مجید دهقان چناری  فرزند عبدالنبی
5.    مجید رحمتی  فرزند حبیب الله
6.    دخیل عباس زارع زاده مهریزی  فرزند حسینعلی
7.    محمد سالكی  فرزند امرالله
8.    محمدرضا صباغیان بافقی فرزند اكبر
9.    سید سعید صحافی فرزند سیدجلیل
10. احمد علی زاده فلاح  فرزند حسینعلی
11. كاظم فرهمند  فرزند آقا رضا
12. غلامرضا كارگریان مروستی  فرزند موسی
13. معصومه كهنوجی  فرزند حسن
14. غلامرضا محمودی میمند  فرزند حسن

تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ 04/12/1390 آغاز می شود و تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 11/12/1390یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.