اسامی معتمدین برای تشكیل هیأت اجرایی مجلس خبرگان رهبری در بهاباد مشخص شد

اسامی معتمدین برای تشكیل هیأت اجرایی مجلس خبرگان رهبری در بهاباد مشخص شدبه گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ "حسین زینلی" در رابطه با این موضوع اظهار داشت: صبح روز یکشنبه 22 آذرماه جلسه هیأت اداری هیأت اجرایی انتخابات با حضور فرماندار، نماینده دادستان و سرپرست اداره ثبت احوال تشکیل گردید و روند بررسی و تعیین 30 نفر از معتمدین برای تشكیل هیأت اجرایی مجلس خبرگان رهبری انجام شد.

وی افزود: این جلسه براساس ماده 34 آئین نامه اجرایی مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان ادامه داد: پس از پایان این جلسه و جمع بندی اعضاء ، اسامی معتمدین برای تأیید صلاحیت به هیأت نظارت شهرستان فرستاده می شود تا این هیأت حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت معتمدین اقدام نماید.

زینلی خاطرنشان كرد: در صورت وصول نظریه هیأت نظارت مبنی بر تأیید صلاحیت تمامی 30 نفر معتمدین پیشنهادی، با دعوت از اعضای هیأت نظارت، دادستان شهرستان یا نماینده وی و رئیس اداره ثبت احوال و 30  نفر معتمدین تأیید شده، جلسه انتخاب 8 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل هیأت اجرایی برگزار می شود.