اردوی یک روزه بانوان کارمند شهرستان بهاباد در روستای جلیل آباد

اردوی یک روزه بانوان کارمند شهرستان بهاباد در روستای جلیل آبادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن، اردوی تفریخی ورزشی بانوان کارمند شهرستان بهاباد روز پنجشنبه 26 فروردین در محل روستای جلیل آباد بهاباد برگزار شد.

در این اردوی یک روزه که 40 نفر از بانوان کارمند حضور داشتند از خانه سنگی روستای جلیل آباد نیز بازدید نمودند.