اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یکی از ادارات پویا، زنده و فعال شهرستان بهاباد

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یکی از ادارات پویا، زنده و فعال شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد صبح امروز شنبه 18 اسفند 97 به مناسبت هفته منابع طبیعی، از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به صورت سرزده بازدید نمود.

"محمد هوشمند" در این بازدید طی سخنانی بر حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از بیت المال، رعایت قانون همراه با رأفت اسلامی و آموزشی های ترویجی به مردم برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید نمود.

وی با تقدیر و تشکر از فعالیت های رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گفت: این اداره یکی از ادارات پویا، زنده و فعال شهرستان است.