اداره اوقاف شهرستان بهاباد راه اندازی می‌ شود

اداره اوقاف شهرستان بهاباد راه اندازی می‌ شودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ با توجه به اهمیت وقف و فرهنگ سازی در این زمینه، شهرستان بهاباد نیازمند ایجاد اداره اوقاف و امور خیریه است.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه اقدامات زیادی برای این منظور انجام گرفته است، گفت: هماهنگی های لازم برای ایجاد اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرستان به عمل آمده است و به زودی راه اندازی خواهد شد.