آبرسانی به روستای شمال آباد بهاباد

آبرسانی به روستای شمال آباد بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ باتوجه به واگذاری قنات توسط اهالی روستای شمال آباد به اداره آب و فاضلاب روستایی این روستا از آب شرب بهداشتی بهره مند شد.

این طرح آبرسانی با همکاری فرمانداری بهاباد، اداره آب و فاضلاب روستایی و مشارکت اهالی روستا با اعتبار 150 میلیون ریال با حضور معاون فرماندار بهاباد به بهره برداری رسید.