مهدی عبدالحسینی زاده" به سمت سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بهاباد منصوب شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ " طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مهدی عبدالحسینی زاده" به سمت سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بهاباد منصوب شد.


آدرس کوتاه :