محمدمهدی خانی زاده بهابادی

 فرمانداری بهاباد

 

 

 

محمد هوشمند بهابادی

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد

محمدحسین پاکدل

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد

محمد باقری

بخشدار آسفیچ

علی اصغر خوش خوش آبادی

بخشدار مرکزی بهاباد