کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بهاباد در سال 93 با حضور فرماندار و سایر اعضاء این کمیسیون در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه فرماندار بهاباد بخش اعظم گرانی ها را کم توجهی جهت نظارت بر اصناف دانست و خواستار نظارت بیشتر بر اصناف شهرستان شد.

آقای عباس اقبال گفت: بازار رکن اقتصاد است و اگر قیمت کالایی پایین است و باید گران شود به صورت منطقی گران شود تا باعث نارضایتی مردم نشود.

ایشان افزودند: بیشترین نارضایتی مردم بهاباد از اتوبوس ها، میوه فروشی ها و شبانه روزی نبودن داروخانه است و باید این وضعیت بهبود یابد.  

افزایش حق عضویت اتحادیه ها، شروع به کار انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه ها و اتاق اصناف و بستن سقف صدور پروانه کسب نانوایی در شهرستان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.