دیدار فرماندار با مدیرکل راه و شهرسازی استان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ آقای اقبال فرماندار محترم ضمن حضور در اداره کل راه و شهرسازی استان با مهندس رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صادقیان معاونت ایشان دیدار کردند.

فرماندار بهاباد ضمن تشکر از همکاری ها و اقدامات ارزنده اداره کل راه و شهرسازی در شهرستان بهاباد مواردی چون ادامه کار راه نایبند، تکمیل راه آسفیچ کوهبنان و بعضی از راه های روستایی را مطرح کردند که مدیرکل محترم اطمینان دادند علیرغم مشکلات مالی دولت در موقعیت کنونی پروژه راه بهاباد ـ نایبند ادامه یابد.

در ادامه مقرر شد ظرف روزهای آینده جهت بررسی کاملتر مشکلات شهرستان مدیرکل محترم راه و شهرسازی و معاونت ایشان به بهاباد عزیمت نموده تا بتوانند تصمیمات کاملتری پس از بررسی میدانی مشکلات شهرستان در بخش راه و مسکن اتخاذ نمایند.

در این جلسه سرپرست بخشداری آسفیچ نیز حضور داشت.